ÜLEVAADE
Seda veebisaiti haldab Nothingprojector. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meie" ja "meie" Nothingprojectorile. Nothingprojector pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu teavet, vahendeid ja teenuseid, mis on saadaval sellel saidil teile, kasutajale, tingimusel, et te nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, põhimõtete ja teadetega.

Külastades meie veebilehte ja/või ostes meilt midagi, võtate osa meie "Teenusest" ja nõustute, et olete seotud järgmiste tingimustega ("Teenusetingimused", "Tingimused"), sealhulgas nende täiendavate tingimuste ja põhimõtetega, millele on siin viidatud ja/või mis on kättesaadavad hüperlingi kaudu. Käesolevad Teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajatele, kes on veebilehitsejad, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu esitajad.

Palun lugege neid kasutustingimusi hoolikalt läbi enne meie veebilehele juurdepääsu või selle kasutamist. Saidile juurdepääsuga või selle mis tahes osa kasutamisega nõustute käesolevate kasutustingimustega. Kui te ei nõustu kõigi käesoleva lepingu tingimustega, siis ei tohi te veebisaidile juurde pääseda ega teenuseid kasutada. Kui neid Teenusetingimusi peetakse pakkumiseks, siis piirdub vastuvõtmine selgesõnaliselt nende Teenusetingimustega.

Kõik uued funktsioonid või tööriistad, mis lisatakse praegusesse poodi, kuuluvad samuti teenusetingimuste alla. Teenusetingimuste kõige värskema versiooniga saate igal ajal sellel leheküljel tutvuda. Me jätame endale õiguse ajakohastada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest Teenusetingimustest, avaldades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidil. Teie kohustus on seda lehekülge perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Kui te jätkate veebilehe kasutamist või sellele juurdepääsu pärast muudatuste avaldamist, tähendab see nende muudatuste heakskiitmist.

Meie kauplust haldab Shopify Inc. Nad pakuvad meile veebipõhist e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil müüa teile meie tooteid ja teenuseid.

1. JAGU - VEEBIPOE TINGIMUSED
Nõustudes käesolevate kasutustingimustega, kinnitate, et olete oma elukohariigi või -provintsi täisealine või et olete oma elukohariigi või -provintsi täisealine ja olete andnud meile oma nõusoleku, et lubada oma alaealistel ülalpeetavatel isikutel seda saiti kasutada.
Te ei tohi kasutada meie tooteid ebaseaduslikel või loata eesmärkidel ega teenuse kasutamisel rikkuda teie jurisdiktsioonis kehtivaid seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).
Te ei tohi edastada mingeid ussikesi või viiruseid ega mis tahes hävitavat laadi koodi.
Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa teie Teenuste kohese lõpetamise.

2. JAGU - ÜLDTINGIMUSED
Me jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest kellelegi mis tahes põhjusel ja mis tahes ajal.
Te mõistate, et teie sisu (välja arvatud krediitkaardiandmed) võidakse edastada krüpteerimata ja see võib hõlmata (a) ülekandeid erinevate võrkude kaudu ja (b) muudatusi, et vastata ja kohaneda ühendavate võrkude või seadmete tehniliste nõuetega. Krediitkaardiandmed on alati krüpteeritud võrkude kaudu toimuva edastamise ajal.
Te nõustute, et te ei tohi ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, müüa, edasi müüa ega kasutada mis tahes osa Teenusest, Teenuse kasutamist või juurdepääsu Teenusele või mis tahes kontakti veebisaidil, mille kaudu teenust pakutakse.
Käesolevas lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ja need ei piira ega mõjuta muul viisil neid tingimusi.

3. JAGU - TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA AJAKOHASUS
Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel veebilehel olev materjal on esitatud ainult üldiseks informatsiooniks ning sellele ei tohiks tugineda ega seda kasutada otsuste tegemisel ainsa alusena, ilma et konsulteeritaks esmaste, täpsemate, täielikumate või ajakohasemate teabeallikatega. Igasugune tuginemine sellel veebisaidil olevale materjalile toimub teie enda vastutusel.
See sait võib sisaldada teatavat ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja see on esitatud ainult teie jaoks. Me jätame endale õiguse muuta selle veebilehe sisu igal ajal, kuid meil ei ole kohustust meie veebilehel olevat teavet ajakohastada. Te nõustute, et meie saidi muutuste jälgimine on teie kohustus.

4. JAGU - TEENUSE JA HINDADE MUUTMINE
Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Me jätame endale õiguse igal ajal Teenust (või selle mis tahes osa või sisu) ilma ette teatamata muuta või lõpetada.
Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või lõpetamise eest.

JAGU - TOOTED VÕI TEENUSED (vajaduse korral)
Teatud tooted või teenused võivad olla kättesaadavad ainult veebipõhiselt veebisaidi kaudu. Nende toodete või teenuste kogused võivad olla piiratud ja neid võib tagastada või ümber vahetada ainult vastavalt meie tagastamispoliitikale.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et näidata võimalikult täpselt meie toodete värve ja pilte, mis poes ilmuvad. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori kuvatud värvid on täpsed.
Me jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud piirama meie toodete või teenuste müüki mis tahes isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Me võime seda õigust kasutada iga juhtumi puhul eraldi. Me jätame endale õiguse piirata mis tahes pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõik toodete kirjeldused või tootehinnad võivad igal ajal ilma etteteatamiseta muutuda meie ainuotsusest lähtuvalt. Me jätame endale õiguse lõpetada mis tahes toote pakkumine igal ajal. Kõik sellel saidil tehtud toodete või teenuste pakkumised on kehtetud, kui need on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie poolt ostetud või saadud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et teenuses esinevad vead parandatakse.

6. JAGU - ARVETE JA KONTOTEABE TÄPSUS
Me jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimuse esitamisest. Me võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud koguseid isiku, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata sama kliendikonto, sama krediitkaardi ja/või sama arveldus- ja/või tarneaadressi kasutavate tellimuste kohta tehtud tellimusi. Kui me muudame või tühistame tellimuse, võime üritada teid sellest teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal esitatud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbrile. Meil on õigus piirata või keelata tellimusi, mis meie hinnangul tunduvad olevat tehtud edasimüüjate, edasimüüjate või turustajate poolt.

Te nõustute esitama kehtiva, täieliku ja täpse ostu- ja kontoteabe kõigi meie poes tehtud ostude kohta. Te nõustute viivitamatult ajakohastama oma konto- ja muid andmeid, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardi numbreid ja aegumiskuupäevi, et me saaksime teie tehinguid lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta.

Täpsema teabe saamiseks vaadake palun meie tagastuspoliitikat.

7. JAGU - VALIKULISED VAHENDID
Me võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte vahenditele, mille üle me ei kontrolli ega oma kontrolli ega sisendit.
Te tunnistate ja nõustute, et me pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "nagu saadaval" ilma igasuguste garantiide, kinnituste või tingimusteta ning ilma igasuguse kinnitamiseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud teiepoolse vabatahtlike kolmandate osapoolte tööriistade kasutamisega.
Saidi kaudu pakutavate vabatahtlike tööriistade kasutamine toimub täielikult teie enda vastutusel ja omal äranägemisel ning te peaksite tagama, et olete kursis ja kiidate heaks tingimused, mille alusel asjaomane(d) kolmanda osapoole pakkuja(d) tööriistu pakub (pakuvad).
Samuti võime tulevikus pakkuda uusi teenuseid ja/või funktsioone veebisaidi kaudu (sealhulgas uute vahendite ja ressursside vabastamist). Selliste uute funktsioonide ja/või teenuste suhtes kehtivad samuti käesolevad kasutustingimused.

8. JAGU - KOLMANDATE ISIKUTE LINGID
Teatud sisu, tooted ja teenused, mis on meie Teenuse kaudu kättesaadavad, võivad sisaldada kolmandate isikute materjale.
Sellel veebisaidil olevad kolmandate isikute lingid võivad suunata teid kolmandate isikute veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta nende sisu või täpsuse kontrollimise või hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate isikute materjalide või veebisaitide või muude kolmandate isikute materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu või muude kolmandate osapoolte veebisaitidega seotud tehingute ostmise või kasutamisega. Palun tutvuge hoolikalt kolmanda osapoole põhimõtete ja tavadega ning veenduge, et olete neist aru saanud, enne kui võtate osa mis tahes tehingust. Kolmanda osapoole tooteid puudutavad kaebused, nõuded, mured või küsimused tuleks suunata kolmanda osapoole poole.

9. JAGU - KASUTAJATE KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESILDISED
Kui saadate meie nõudmisel teatud spetsiifilisi ettepanekuid (näiteks võistlustööd) või ilma meie nõudmiseta meile loomingulisi ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale, kas veebis, e-posti teel, posti teel või muul viisil (ühiselt "kommentaarid"), nõustute, et me võime igal ajal ja piiranguteta toimetada, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes meedias mis tahes kommentaare, mida te meile edastate. Me ei ole ega ole kohustatud (1) hoidma ühtegi kommentaari konfidentsiaalsena, (2) maksma hüvitist kommentaaride eest või (3) vastama mis tahes kommentaaridele.
Me võime, kuid ei ole kohustatud jälgima, toimetama või eemaldama sisu, mis meie ainuisikulise äranägemise järgi on ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, rõve või muul viisil taunitav või rikub mõne osapoole intellektuaalset omandit või neid kasutustingimusi.
Te nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigust, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isiklikke või muid isiklikke või varalisi õigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või rõvedat materjali ega arvutiviirust või muud pahavara, mis võiks mingil viisil mõjutada Teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, teeselda kedagi teist kui ennast ega muul viisil eksitada meid või kolmandaid isikuid mis tahes kommentaaride päritolu osas. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei vastuta ega võta vastutust teie või kolmandate isikute poolt postitatud kommentaaride eest.

10. JAGU - ISIKUANDMED
Teie poolt poe kaudu isikuandmete esitamist reguleerib meie privaatsuspoliitika. Meie privaatsuspoliitikaga tutvumiseks.

11. JAGU - VEAD, EBATÄPSUSED JA PUUDUSED
Aeg-ajalt võib meie veebisaidil või Teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudusi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, kampaaniate, pakkumiste, toodete saatekulude, tarneaegade ja saadavusega. Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või ajakohastada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave Teenuses või seotud veebisaidil on ebatäpne, igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta (sealhulgas pärast tellimuse esitamist).
Me ei võta endale kohustust ajakohastada, muuta või selgitada teavet Teenuses või sellega seotud veebisaidil, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnainfot, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus. Ükski Teenuses või seotud veebisaidil rakendatud täpsustatud ajakohastamise või uuendamise kuupäev ei tähenda, et kogu Teenuses või seotud veebisaidil sisalduv teave on muudetud või ajakohastatud.

JAGU - KEELATUD KASUTUSVIISID
Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada veebilehte või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikel eesmärkidel; (b) kutsuda teisi üles sooritama või osalema ebaseaduslikes tegudes; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaal-, maakonna- või osariigi eeskirju, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie või teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, rahvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; (f) esitada vale või eksitavat teavet; (g) laadida üles või edastada viirusi või muud liiki pahatahtlikku koodi, mis mõjutab või võib mõjutada Teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) rämpsposti, phish'i, pharm'i, pretext'i, spider'i, crawl'i või scrape'i tegemiseks; (j) mis tahes rõvedatel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvaelementide häirimiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Me jätame endale õiguse lõpetada teie Teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine, kui te rikute mõnda keelatud kasutusviisi.

13. JAGU - GARANTIIDEST LOOBUMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE
Me ei garanteeri, esinda ega taga, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisel saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Te nõustute, et me võime aeg-ajalt teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal tühistada, ilma teid sellest teavitamata.
Te nõustute selgesõnaliselt, et teenuse kasutamine või mittekasutamine toimub teie ainuisikulisel vastutusel. Teenust ja kõiki teile teenuse kaudu pakutavaid tooteid ja teenuseid pakutakse (välja arvatud juhul, kui me oleme seda sõnaselgelt kinnitanud) "nii nagu see on" ja "nagu see on kättesaadav" teie kasutuseks, ilma igasuguste selgesõnaliste või kaudsete esinduste, garantiide või tingimusteta, sealhulgas kõigi kaudsete garantiide või tingimustega, mis käsitlevad kaubakõlblikkust, kaubeldavat kvaliteeti, sobivust teatud otstarbeks, kestvust, omandiõigust ja mittepuutumatusest.
Nothingprojector, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtjad, esindajad, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad ei vastuta mingil juhul mis tahes vigastuse, kahju, nõude või otsese, kaudse, juhusliku, karistusõigusliku, erilise või kaudse kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, saamata jäänud tulu, saamata jäänud säästud, andmete kaotus, asenduskulud või muu sarnane kahju, mis põhineb lepingul, deliktil (sealhulgas hooletusest), rangest vastutusest või muul viisil, mis tulenevad teenuse või selle abil hangitud toodete kasutamisest või mis tahes muudest nõuetest, mis on mis tahes viisil seotud teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vead või puudused mis tahes sisus või mis tahes kahju, mis tuleneb teenuse või mis tahes sisu (või toote) kasutamisest, mis on avaldatud, edastatud või muul viisil teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud, isegi kui nende võimalikkusest on teavitatud. Kuna mõnedes riikides või jurisdiktsioonides ei ole lubatud vastutuse välistamine või piiramine kaudsete või juhuslike kahjude eest, siis sellistes riikides või jurisdiktsioonides on meie vastutus piiratud maksimaalselt seadusega lubatud ulatuses.

14. JAGU - HÜVITAMINE
Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma Nothingprojectori ja meie emaettevõtte, tütarettevõtete, sidusettevõtete, partnerite, ametnike, direktorite, esindajate, töövõtjate, litsentsiandjate, teenusepakkujate, alltöövõtjate, tarnijate, praktikantide ja töötajate kahjunõudeid ja nõudeid, sealhulgas mõistlikke advokaaditasusid, mida kolmandad isikud esitavad seoses käesolevate kasutustingimuste või nende dokumentide, mida need sisaldavad viitega, rikkumisega või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumisega.

15. JAGU - ERALDATAVUS
Juhul, kui käesolevate teenusetingimuste mis tahes säte tunnistatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on selline säte siiski rakendatav täiel määral, mis on lubatud kohaldatava õigusega, ning jõustamatu osa loetakse käesolevatest teenusetingimustest eraldatuks, kusjuures selline otsus ei mõjuta teiste ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

16. JAGU - LÕPETAMINE
Enne lepingu lõpetamise kuupäeva tekkinud poolte kohustused ja kohustused jäävad igal juhul kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõpetamist.
Käesolevad teenusetingimused kehtivad seni, kuni teie või meie poolt ei lõpetata neid. Te võite need Teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie Teenuseid kasutada, või kui te lõpetate meie saidi kasutamise.
Kui meie hinnangul ei täida või me kahtlustame, et te ei täida käesolevate teenusetingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka käesoleva lepingu igal ajal ilma etteteatamiseta lõpetada ja te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate summade eest kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või vastavalt sellele võime keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

17. JAGU - KOGU LEPING
Kui me ei kasuta või jõustame käesolevate kasutustingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellest õigusest või sättest loobumist.
Käesolevad Teenusetingimused ja kõik meie poolt sellel saidil või seoses Teenusega avaldatud eeskirjad või tegevusreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise kokkuleppe ja arusaama ning reguleerivad teiepoolset Teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed kokkulepped, teatised ja ettepanekud, olgu need siis suulised või kirjalikud, teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik varasemad Teenusetingimuste versioonid).
Käesolevate kasutustingimuste tõlgendamisel esinevaid ebaselgusi ei tõlgendata nende koostanud osapoole vastu.

18. JAGU - KOHALDATAV ÕIGUS
Käesolevate teenusetingimuste ja mis tahes eraldi lepingute suhtes, millega me pakume teile teenuseid, kohaldatakse Prantsusmaa seadusi ja neid tõlgendatakse vastavalt Prantsusmaa seadustele.

PUNKT 19 - TEENUSETINGIMUSTE MUUTMINE
Teenusetingimuste kõige uuemat versiooni saate igal ajal vaadata sellel leheküljel.
Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi ajakohastada, muuta või asendada käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa, avaldades uuendused ja muudatused meie veebisaidil. Teie kohustus on kontrollida meie veebisaiti perioodiliselt muudatuste osas. Kui te jätkate meie veebisaidi või teenuse kasutamist või sellele juurdepääsu pärast käesolevate kasutustingimuste muudatuste avaldamist, tähendab see nende muudatuste heakskiitmist.

20. JAGU - KONTAKTANDMED
Küsimused kasutustingimuste kohta tuleks saata meile aadressil admin@app2423.cloudwayssites.com.

Ettevõte: Siki Eagle Sarl
Aadress: 1, Esplanade Miriam Makeba, 69100 Villeurbanne, Prantsusmaa